חוות רוקה

הזרוע החברתית

מהו עסק חברתי? עסק שפעילותו מכוונת למימוש מטרות חברתיות. עסק שנועד לנסות ולפתור בעיה חברתית וגם קיים את עצמו מבחינה כלכלית. הרווחים כולם חוזרים אל העסק ולא מחולקים לבעלי המניות, וזאת כדי להגדיל את ההשפעה להצלחת המטרות שלמענם הוקם.

כל הכנסות החווה מוקדשות לפיתוח ותפעול החווה ובעתיד, כשתיהיה אפשרות – למשכורות למטופלי החווה שיעבדו במסגרתה.

חוות רוקה הוקמה ומופעלת באמצעות תרומות של גופים ואנשים טובים המכירים בחשיבות פעולתנו.

כיצד תושג העצמאות הכלכלית של חוות רוקה?

באמצעות מכירה ישירה: הפצת חבילות ירק לבתים באמצעות מתנדבי החווה, הקמה והפעלה של שוק איכרים אזורי  ופתיחת קו חלוקת תוצרת החווה ומוצרים אורגניים נוספים לתושבי האזור ועוד…

באמצעות מכירה לספקים: מכירת הסחורה לספקים מורשים המתמחים בתוצרת אורגנית.

הציפיה שלנו היא שבהמשך הדרך ועם ההוכחות להצלחת הטיפול מדינת ישראל תממן את עלויות הטיפול ביוצאי כוחות הביטחון שלה. השתתפות המדינה בחלק הטיפולי, יגדיל את אפשרויות השכר של המטופלים ונראה לנו כמובן מאליו, וזו צפייתנו ממנה.

דילוג לתוכן